Regionální značky
CHZO – chráněné zeměpisné označení Tisk Email

Evropská ochranná známka, které garantuje bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele prostřednictvím přísným kontrol ve všech fázích výroby. Chráněné zeměpisné označení je ochrana proti zneužití značky a jejímu falšování. Toto označení smí používat jen několik schválených výrobců pro tu část své produkce, která byla certifikována ve shodě se specifikací uloženou v Bruselu. Pečeť jakosti – ochranná známka – garantuje autentičnost, tradiční výrobní metodu a kvalitu. Osobitý nádech propůjčuje svému výrobku každý z výrobců vlastní „tajnou“ recepturou. Jsou to mimořádné výrobky a potraviny vyráběné v regionu či v určitém místě, od kterého odvozují svůj název. Kvalita a vlastnosti takového výrobku jsou dány zvláštnostmi přírodního prostředí, skladbou surovin a dovednostmi místních lidí.

 
Moravský kras - regionální produkt Tisk Email

Hlavním cílem zavádění značení v regionu Moravský kras a okolí je přispět k oživování venkova a postupnému zvyšování kvality života na venkově, vytváření pracovních příležitostí a rozvoji sociálně a enviromentálně orientované ekonomiky.

Oceňují jedinečnost výrobků s původem v konkrétním regionu a s osobním přístupem řemeslníků nebo zemědělců ke každému jednotlivému produktu. Značení výrobků, které garantuje jejich původ v určitém regionu, je jednou z cest, jak zviditelnit produkci místních výrobců a zároveň posílit pocit sounáležitosti s regionem u jeho obyvatel.

 
Moravské dědictví Tisk Email

Kolekce výrobků, potravin a služeb z Moravy, doporučená Spolkem Moravské dědictví. Výrobky navrhují sami producenti. Jsme řemeslníci, živnostníci, umělci, podnikatelé, jejichž produkty (výrobky, díla) jsou spojeny (inspirovány) regionem a chtějí alespoň trochu spolu pracovat.

 
Regionální potravina Tisk Email

Zemědělský nebo potravinářský výrobek, musí být vyroben v příslušném regionu ze surovin z daného regionu. Podíl těchto surovin musí tvořit minimálně 70%. Hlavní surovina musí být ze 100% tuzemského původu.Dále musí minimálně v jednom znaku vykazovat výjimečné kvalitativní charakteristiky, které zvyšují jeho přidanou hodnotu a zaručují jeho jedinečnost ve vztahu k běžným výrobkům dostupným na trhu, přičemž regionální charakter výrobku je rovněž deklarace výjimečných kvalitativních znaků. Výrobce je povinen dodržovat pravidla správné výrobní a hygienické praxe u potravinářských výrobků a pravidla správné zemědělské praxe u zemědělských produktů.

 

 
Zlatá chuť jižní Moravy Tisk Email

Všechny přihlášené výrobky splňují přísná kritéria a to: pochází jen z Jihomoravského kraje, dále rozhoduje typická chuť, vůně a vzhled výrobků, ale taky jeho originalita a původ. „Důležité jsou i technologie výroby nebo použité suroviny. Ale taky i působení výrobku na zákazníkovo zdraví, design obalu a dostupnost na trhu “. K rozhodujícím kritériím bude patřit i inovativnost, originalita a původ výrobku, způsob výroby, použité suroviny a další pomocné aspekty.


„U jídla vždycky zohledňuji jeho původ a na ochranné známky se dívám.“